Evenemangsbiljetter online

Sälja biljetter med Biljettmonster

Följande avtal tecknas mellan oss för försäljning av biljetter mellan parterna.

Inledning
Detta avtal (”Avtal”) är upprättat mellan Asplund Kultur & Vision AB 559246-3748 (”Biljettmonster”) och arrangör (”Arrangör”) och avser förmedlingstjänster av evenemangsbiljetter på https://www.biljettmonster.se samt via Biljettmonsters samarbetsparter. Avtalet och alla dess villkor anses vara ingånget och accepterat av Arrangör när Arrangören publicerar evenemang.

Avgifter
Vi tillämpar en fast avgift per per biljett. Vi drivs för att göra ett så ideellt biljettsystem som möjligt och för att hålla så låga avgifter som möjlig. Avgiften är 2 kr + 5% ex moms. Fribiljetter är helt gratis och det tillkommer inga kostnader. För att sälja Fribiljetter behöver ni kontakta oss via 070-236 00 00. Efter ett avslutat evenemang betalas pengarna ut till ert bankgiro eller plusgiro i slutet på den månaden. Önskar ni extra utbetalning kontakta oss vie E-post. Fler än en utbetalning i veckan tillkommer 200 kr ex moms i hanteringskostnader. Biljettmonster kan däremot ibland göra en extra utbetalning utan att Arrangören begärt det. Framförallt sker detta vid nyår för att Arrangören ska kunna redovisa resultatet under rätt räkenskapsår.

Räkneexempel
1 kund köper 5 biljetter á 100 kr
Totalt betalar kunden 500 kr
Er avgift till oss: 35 kr ex moms (7 kr ex moms per biljett)

I jämförelse med annat biljettsystem (Biletto 2024-07-08)
1 kund köper 5 biljetter á 100 kr
Totalt betalar kunden 500 kr
Er avgift till dem: 59,45 kr ex moms (11,89 kr ex moms per biljett)

Rätt information
Som Arrangör är du skyldig att se till att all information är korrekt. Däribland men dock ej begränsat till dag, tid och plats. Ändrar ni någon information ska ni informera era kunder om detta. Vi kan vara behjälpliga med detta. Pris från 400 kr i timmen.

Inställda evenemang
Av olika anledningar kan man behöva ställa in ett evenemang. Som Arrangör är ni alltid ansvariga för att återbetala era kunder. Biljettmonster betalar normalt sett alltid ut sålda biljetter till Arrangören. Arrangören är skyldig att återbetala pengarna inom 30 dagar från köpet av biljetterna. Vi kan hantera alla återbetalningar åt er för en kostnad på 400 kr i timmen plus transaktionsavgifter på 2 kr + 3% per biljett.

Öppetköp och bytesrätt
Enligt gällande EU lag så omfattas inte evenemangsbiljetter av öppet köp eller bytesrätt. Det vill säga så länge som Arrangören inte ställer in evenemanget eller struntar i att meddela kunden att det blivit ändrad tid och plats. Vid inställda evenemang ansvarar Arrangören för återbetalningen. Biljettmonster hanterar inte byte av biljetter utan Arrangören ombesörjer alla dessa delar själva.

Register och kunddata
När slutkunden gjort ett köp så får Arrangören tillgång till deras E-postadress och telefonnummer. Arrangören har rätt att skicka både information och reklam till sina kunder upp till ett år efter köpet genomfördes. Efter ett år om man inte startat en kunds nyhetsbrev få datan inte användas i gällande lagar med EU. Information rörande arrangörens evenemang får arrangören skicka ut så länge det berör kundens besök av arrangörens evenemang.

Leveranser och ansvar för biljetterna
Leveranser av slutkundens biljetter sker alltid via E-post. Biljettköpare som inte fått något E-postmeddelande inom 30 minuter bör kolla i skräpmappen (SPAM) annars kan Biljettköparen hämta biljetten under ”Mina sidor”. Vid problem kan ni hänvisa till oss så hjälper vi kunden vidare. Biljetten ska alltid vara utskriven på en A4 papper för att garantera att QR koden på biljetten ska fungera. Biljettköparen kan även visa mejlet med QR koden vid önskemål. Om det ej är mobiltäckning, slut batteri i telefonen, saknar internet (surf) i telefonen eller på grund av annan anledning inte kan öppna mejlet måste giltig biljett visas i pappersformat. Biljettköpare är alltid skyldig att ha med en utskriven biljett på A4 papper om SMS biljetten inte kan visas.

Avläsning av biljetter
Biljetterna kan läsas av med valfri QR App för Iphone och Android. När ni läser av första biljetten ombeds ni logga in. Där efter kan ni löpande läsa av biljetter. Har en kund köpt flera biljetter kan ni välja att läsa av en eller flera biljetter om de kommer i sällskap. Vi rekommenderar Appen QR Reader från TapMedia som är gratis. Vi rekommenderar att betala några kronor så slipper ni reklamen i appen. OBS! QR Appen kräver att du har internetanslutning.

Personuppgifter – GDPR
De uppgifter som Arrangören lämnar i samband med registreringen anses vara godkänt i samband med registreringen samt alla övriga uppgifter som Arrangören kan komma att lämna till oss under tiden som Arrangören nyttjar Biljettmonsters tjänster. Arrangören samtycker även till att personuppgifterna kan utlämnas till tredje part i sådana fall det är nödvändigt för att Biljettmonster ska kunna fullfölja sitt uppdrag gentemot Arrangören. Dessa uppgifter används för att kunna erbjuda tjänsten att sälja evenemangsbiljetter. Personuppgifterna används och sparas i enlighet med GDPR. Alla lösenord sparas krypterade.

Tillgänglighet
Biljettmonster ska jobba för att tjänsterna ska vara tillgängliga dygnet om. Biljettmonster kan inte hållas ansvarig om tjänsten är otillgänglig vid exempelvis strömavbrott, säkerhetsuppdateringar, strejk, tekniska fel hos tredje part, dock ej begränsat till dessa händelser. Biljettmonster kan endast hållas ansvariga om man uppsåtligen varit oaktsam eller på annat sätt misskött sitt åtagande gentemot Arrangören eller Biljettköparen.

Force majeure
I vissa fall sker omständigheter utanför vår kontroll och då är det bra att veta vad som gäller. Force majeure gäller med dessa villkor alla slags orsaker som ligger utanför Biljettmonster, inklusive utan begränsing, force majeure, naturkatastrofer, krig, uppror, kravaller, terrorism, brand, explosion, översvämning, nationell sorg, stöld av kritisk utrustning, avsiktlig skadegörelse, strejk, lookout, väderförhållanden, krav från landets försvarsmakt eller åtgärder eller bestämmelser från nationella eller lokala myndigheter. Biljettmonster kommer inte att vara ansvarsskyldig gentemot Arrangören i enlighet med dessa villkor och bestämmelser för annullering och/eller tillhandahållande av tjänster på grund av en force majeure-händelse inträffar.

Skattsyldighet
Biljettmonster är skyldig att innan första utbetalning kolla att Arrangören är godkända för F-Skatt eller F/A-Skatt. Undantag för ideella allmännyttiga föreningar som inte har lagkrav på F-skatt. Saknas de tillstånden från skatteverket kommer vi hålla inne 30% för företag och föreningar. Privatpersoner håller vi inne arbetsgivaravgifter och skatt. Samt en administrativ avgift på 1000 kr. Biljettmonster gör bara en kontroll vid första utbetalningen där efter är Arrangören skyldig att upplysa Biljettmonster om du inte längre har en giltig F-skatt eller F/A-skatt. Vid en eventuell kontroll från myndighet eller från oss och Biljettmonster upptäcker avsaknaden av F-skatt eller F/A-Skatt måste ni bära alla kostnader som myndigheten tar ut och Biljettmonster kan inte hållas ansvariga för Arrangörens olagliga verksamhet.

Lagar och etiska regler
Biljettmonster följer svensk lag. Vid mindre företeelser kommer Biljettmonster kontakta Arrangören. Eventuella skadeståndskrav kommer att ställas mot Arrangören.

Urval av lagar som tillämpas:
• Lagen (1960:729) om upphovsrätt
• Lagen (2002/58/EG) om Datorskyddsförordningen (GDPR)
• Lagen (1998:112) om elektroniska anslagstavlor
• Brottsbalken 1962:700 uppvigling
• Brottsbalken 1962:700 hets mot folkgrupp
• Brottsbalken 1962:700 barnpornografibrott
• Brottsbalken 1962:700 olaga våldsskildring
• Brottsbalken 1962:700 olaga hot
• Brottsbalken 1962:700 ofredande
• Brottsbalken 1962:700 ärekränkning
• Brottsbalken 1962:700 pornografisk bild
• Brottsbalken 1962:700 pornografisk text
• Narkotikastrafflagen 1968:64 narkotikabrott

Samtliga priser i detta avtal anges exklusive eventuell moms