Evenemangsbiljetter online

Privacy Policy

Biljettmonsters intergritetspolicy för behandling av personuppgifter. Information enligt Dataskyddsförorningen (2016/679/EG). Nedan kallad GDPR!

Personuppgiftsansvarig Teater Bristol organisationsnummer 802418-7190, Sturegatan 39, 172 31 Sundbyberg, är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som Teater Bristols verksamheter samlar in. Teater Bristol benämns som ”Biljettmonster” i texten nedan. Biljettmonster är ett registrerat varunamn till Teater Bristol. Personuppgifter kommer att överföras inom organisationens olika delar för information och kundskapsutbyte.

Ändamålet med registrering och behandling av personuppgifter
För att du ska känna dig trygg så vill vi informera dig om vad vi lagrar, hur vi lagrar och vem som har tillgång till den informationen. Samt informera dig om hur vi jobbar för att sydda dina uppgifter.

Biljettmonster behandlar personuppgifter när du:

 • Köper evenemangsbiljetter på hemsidan
 • Anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kampanjerbjudande eller tävling/event.
 • Blir medlem på Mitt konto eller registrerar dig som arrangör eller administratör.
 • Kontaktar oss i andra ärenden via till exempel E-post, chattsystemet, sociala medier eller post.

Biljettmonster ändamål med registreringen av personuppgifter:

 • För att kunna hantera beställning och köp – Krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan tvingas neka dig handla hos oss.
 • För att kunna fullgöra Biljettmonsters förpliktelser – Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav.
 • För att kunna hantera kundserviceärenden – Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice via telefon eller digitala kanaler t.ex. sociala medier för att kunna fullgöra avtal med den registrerade eller rättslig förpliktelse.
 • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system – Anpassning av tjänster för att förenkla och bli mer användarvänliga att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder. Uppgifterna behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.
 • För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott – Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser. Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
 • För att kunna administrera ditt konto på Mitt konto och Arrangörssidorna – Skapandet av inloggningsfunktion. Säkerställande av din identitet och ålder. Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.

Vi lagrar ALDRIG känsliga uppgifter. Exempel på känsliga uppgifter är ditt kortnummer eller annan bankinformation. Den informationen sparas hos tredje part som är godkända av banken och kortutgivarna för att hantera. Om du själv lämnar sådan information, t.ex. vid registrerande av konto hos oss, förutser vi att du vill att vi registrerar uppgifterna. Vi kommer aldrig att fråga efter ditt kortnummer, Swish nummer vara sig över E-post, telefon eller brev. Vi kommer aldrig att fråga efter ditt lösenord till ditt konto på Biljettmonster. Har du tappat ditt lösenord beställer du enkelt ett nytt direkt på hemsidan. Inga lösenord eller annan känslig information sparas okrypterad. Vi använder kryptering SAH256 AES på lösenord.

Dessa personuppgifter hanterar vi
De personuppgifter vi behandlar som biljettköpare:

 • Ditt för och efternamn
 • Din adress
 • Din E-postadress
 • Ditt telefonnummer

De personuppgifter vi behandlar som arrangör:

 • Företagest namn
 • Organisationsnummer
 • BG eller Plusgiro
 • Namn och telefonnummer till kontaktperson
 • Namn och E-post till samtliga administratörer

I övrigt använder sig endast Biljettmonster dina personuppgifter för det ändamål för vilket du lämnat dem.

Samtycke vid behandling av personuppgifter
I enlighet med personuppgiftslagen/GDPR registrerar vi inga uppgifter utan ditt samtycke.

Genom att du registrerar dig för Mitt konto, registrera dig som arrangör, registrera dig som administratör, köper en vara eller tjänst, anmäler dig som prenumerant på nyhetsbrev samt skickar e-post eller post till Biljettmonster, godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt godkännande.

Vem kan använda informationen du lämnar
Förutom viss utsedd personal på Biljettmonster så har den arrangör som du köpt evenemangsbiljetter till möjlighet att ta del av ditt namn, e-post och telefonnummer samt se och hantera dina evenemangsbiljetter. I samband med ditt köp ger du rätten för Biljettmonster och arrangören att använda de uppgifterna du lämnar.

Övrigt i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna administrera våra tjänster delar vi i vissa fall dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden. Exempelvis marknadsföring/utskick, betallösningar eller i de fall det krävs av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter som registrerad
Registerutdrag
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Biljettmonster. Bra att veta ifall vi mottar en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till ändring
Du kan också begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter. Enklast gör du ändringarna själv genom att logga in på Biljettmonster. Bra att veta är att biljetter inte kan ändras i efterhand då det är ett kvitto och kvitton får inte ändas i efterhand.

Rätt till radering
Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar. Vi kan även på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har även rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsförings-ändamål. Biljettmonster kommer aldrig skicka direktmarknadsföring utan att du aktivt gett ditt medgivande. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis vara bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftningen.

Sparande av personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller beroende på legala skyldigheter. Normalt raderas dina uppgifter omgående efter avslutad tjänst men dock senast 36 månader efter avslutad hantering. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra våra verksamheter sparas under en tid om 12 månader efter den senast kontakten.

Hur vi använder cookies och Session cookies
Vi använder cookies (kakor) på vår hemsida. (Cookies är en liten textfil som sparas i din webbläsare eller enhet). Detta möjliggör bl.a. att dina personliga inställningar behålls och hjälper oss att se vad besökare gör på vår hemsida. I inställningar på webbläsaren på din dator kan du välja om du inte vill att cookies automatiskt ska lagras i din dator. 
Session cookies sparas temporärt på din dator och tas automatiskt bort när du stänger ner din webbläsare. Session cookies håller reda på dina biljetter under köpprocessen, om du är inloggad eller ej samt hindrar att vi säljer fler biljetter än tillgängliga om det är flera besökare samtidigt.

Biljettmonster använder cookies för statistikuppgifter som gör att vi kan förbättra vår hemsida. Både lokala cookies och tredjeparts cookies från Google Inc.

Exempel på uppgifter vi samlar in är:

 • antal besök
 • vilka sidor som besöks
 • vilka webbadresser/länkar besökare kommer ifrån
 • vilken webbläsare som används om det är en mobil, surfplatta eller dator
 • vilka sökmotorer som använts

Den insamlade informationen lämnas ej ut till obehöriga!

Googles Policy för Cookies

Vårt nyhetsbrev
Du kan på våra hemsidor anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut en gång i veckan till din E-post. Du kan aktivt välja att bli medlem i vårt nyhetsbrev i samband med att du köper biljetter. Om du inte önskar några nyhetsbrev från oss kan du alltid avsluta din prenumeration. I varje E-post finns en länk för att avsluta din prenumeration eller så kan du svara på E-postmeddelandet. Genom att avsluta din prenumeration så blir du inte medlem igen genom att köpa nya biljetter, vill du ha vårt nyhetsbrev igen måste du aktivt fylla i det på formuläret på startsidan. Anmäler du dig till vårt nyhetsbrev på hemsidan utan att köpa biljetter måste du först bekräfta din prenumeration innan du kommer erhålla några erbjudanden. Detta för att förhindra att obehöriga anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

Copyright
Alla materiella och immateriella rättigheter på Biljettmonster är skyddade av svenska och internationella upphovsrättslagar. All information så som texter, logotyper, färger och formgivning äger Biljettmonster rätten till och får inte kopieras utan samtycke från Biljettmonster. Bilder och texter som arrangören publicerat är upphovsrättsskyddat material och ägs av arrangören där Biljettmonster äger rätten att fritt publicera det på sina hemsidor samt samarbetpartners hemsidor. För kopiering av arrangörerns texter och bilder kontakta aktuella arrangör. All olaglig kopiering polisanmäls. Vill du ladda ner och använda material kontakta oss!

Vilka står bakom Biljettmonster
Biljettmonster är ett registrerat varumärke till Teater Bristol. Teater Bristol drivs ideellt och oberoende. En av Teater Bristols punkter i stadgarna är att idéellt hjälpa mindre och mellanstora kultur- och sportarrangörer med att göra kulturen mer synlig.