Evenemangsbiljetter online

Köpvillkor

Följande villkor gäller för alla köp av evenemangsbiljetter på biljettmonster.se eller via våra ombud.

Inledning
Detta avtal (”Avtal”) är upprättat mellan Asplund Kultur & Vision AB 559246-3748 (”Biljettmonster”) och biljettköpare (”Biljettköpare”) och avser köp av biljetter till evenemang (”Evenemang”) som ansvaras av arrangör (”Arrangören”) och vars biljetter förmedlas av Biljettmonster via biljettsystemet (”Biljettsystemet”). Avtalet och alla dess villkor anses vara ingånget och accepterat av Biljettköparen när köpet är genomfört.

Ålder
Biljettköpare måste ha fyllt 18 år eller vara myndig för att få köpa biljetter.

Tider och plats
Biljettköpare är ansvarig för att i samband med biljettköpet kontrollera att Evenemang, datum, tid, plats och pris stämmer med beställningen. Biljettköparen är ansvarig för att kontrollera om Evenemangets datum, tid eller plats har ändrats. Biljettköparen är ansvarig för att komma i tid till Evenemanget och försenad ankomst kan leda till att Biljettköpare ej äga tillträde till Evenemanget.

Öppetköp och bytesrätt
Köpt biljett återlöses ej och kan inte bytas mot annan biljett. Vid inställt evenemang ansvarar Arrangören för återbetalningen till Biljettköparen. Biljettmonster kan i vissa fall återlösa biljetter om avtal mellan Biljettmonster och Arrangören upprättats. I de fall Biljettmonster återbetalar biljetter sker detta inom 15 arbetsdagar efter vi erhållit de upplysningar av Biljettköparen som krävs för att genomföra betalningen. Biljettmonster begär aldrig ditt kortnummer eller Swish nummer däremot kan vi be om ditt clearing och kontonummer vid de fall Biljettmonster inte kan återbetala direkt via Biljettsystemet. Har Biljettmonster inte erhållit informationen från Biljettköpare inom rimlig tid i detta fall inom 30 dagar efter första kontakten med Biljettköparen så tillfaller pengarna Biljettmonster. Eventuella service avgifter återbetalas inte!

Leveranser och ansvar för biljetterna
Leveranser av biljetter sker alltid via E-post. Biljettköpare som inte fått något E-postmeddelande inom 30 minuter bör kolla i skräpmappen (SPAM) annars kan Biljettköparen hämta biljetten under ”Mina sidor”. Var Biljettköparen inte inloggad på ”Mina sidor”. Ett konto skapas alltid automatisk i samband med ett köp av biljetter. Kontot sparas i 18 månader efter köpet om man inte köper nya biljetter. där efter avslutas kontot automatiskt. Biljettköparen är ansvarig för att se till att de uppgifter man lämnat i samband med köpet är korrekta. Har Biljettköpare angett felaktig E-postadress så har Biljettmonster inget ansvar att skicka ut nya biljetter till annan E-postadress då leveransen har skett till den E-postadress Biljettköpare angivit vid köptillfället. Biljetten ska alltid vara utskriven på en A4 papper för att garantera att QR koden på biljetten ska fungera. Biljettköparen kan även visa mejlet med QR koden vid önskemål. Om det ej är mobiltäckning, slut batteri i telefonen, saknar internet (surf) i telefonen eller på grund av annan anledning inte kan öppna mejlet måste giltig biljett visas i pappersformat. Biljettköpare är alltid skyldig att ha med en utskriven biljett på A4 papper om SMS biljetten inte kan visas.

Tänk på att vara rädd om din biljett!

  • Biljetten gäller ej för återinträde!
  • Biljetten är en värdehandling som du har ansvaret för
  • Borttappad biljett ersätts ej
  • Biljetten avser endast personligt bruk
  • Vidareförsäljning Biljettmonster godkänner inte vidareförsäljning av biljetter. All försäljning via Biljettmonster och våra samarbetspartner är endast för personligt bruk. Vid missbruk kan biljetterna återlösas och du hindras från att besöka evenemanget.

Personuppgifter – GDPR
De uppgifter som Biljettköpare lämnar i samband med sitt köp till Biljettmonster är för- och efternamn, E-postadress, mobilnummer, adress, antal biljetter, vilket evenemang, datum och tid samt betalningsinformation. Biljettköparen samtycker även till att personuppgifterna kan utlämnas till tredje part i sådana fall det är nödvändigt för att Biljettmonster eller Arrangör ska kunna fullfölja sitt uppdrag gentemot Biljettköpare. Dessa uppgifter används för att kunna leverera biljetterna, samt för att Biljettmonster och Arrangören ska kunna stämma av biljetterna vid Evenemangets entré, kontakta Biljettköparen med viktig information, i marknadsföringssyfte och för att kunna hantera betalprocessen. Personuppgifterna används och sparas i enlighet med GDPR. I samband med Biljettköparens betalning ger du Arrangören rätt att kontakta Biljettköparen i marknadsföringssyfte under ett år från köptillfället. Biljettmonster kan inte hållas ansvarig för om Arrangör olovligt säljer uppgifter vidare eller på annat sätt missbrukar de uppgifter de får ta del av. Arrangören äger inte rätt att sälja Biljettköparens uppgifter vidare till annan part. Biljettmonster kommer inte att skicka marknadsföring till Biljettköparen om Biljettköparen inte uttryckligen ger Biljettmonster samtycke till detta i köpprocessen. Anmäler sig Biljettköparen till Biljettmonsters nyhetsbrev i köpprocessen så sparas E-post, namn och vilket evenemang Biljettköparen köpt biljetter till. Nyhetsbrevets prenumeration startar i samband med anmälan till nyhetsbrevet och inte vid godkänd betalning.

Force majeure
I vissa fall sker omständigheter utanför vårt eller arrangörens kontroll och då är det bra att veta vad som gäller. Force majeure gäller med dessa villkor alla slags orsaker som ligger utanför Biljettmonster eller arrangörens kontroll, inklusive utan begränsing, force majeure, naturkatastrofer, krig, uppror, kravaller, terrorism, brand, explosion, översvämning, nationell sorg, stöld av kritisk utrustning, avsiktlig skadegörelse, strejk, lookout, väderförhållanden, krav från landets försvarsmakt eller åtgärder eller bestämmelser från nationella eller lokala myndigheter. Varken Biljettmonster eller arrangören kommer att vara ansvarsskyldig gentemot dig i enlighet med dessa villkor och bestämmelser för annullering och/eller senareläggande av ett evenemang på grund av en force majeure-händelse inträffar.

Värt att tänka på
Tänk på att vissa evenemang kan ha en hög ljudnivå som kan leda till obehag. Biljettköparen ansvarar själv för vidtagande av försiktighetsåtgärder. Berusade personer äga ej tillträde. Medhavda drycker och mat är förbjudet. Fotografering, ljud- och bildinspelning är förbjudet. Djur äga ej tillträde. Lokala avvikelser kan förekomma. För frågor rörande ett specifikt evenemang kontakta Arrangören. I samband med köpet av biljetter lämnar Biljettköparen sitt godkännande att Biljettmonster och Arrangören får ta del av den informationen du lämnat i enlighet med detta avtal.